Bonus: Online Cursus: De 80/20 golfswing

Welkom en bedankt dat je het boek: 'Maak Moeilijke Dingen Makkelijk in business en golf' hebt aangeschaft.

Omdat je bij de eerste 250 bestellers zit, krijg je deze cursus gratis.

Je hebt een code nodig om in de cursus te komen. Je kunt deze in het boek vinden.

Ga naar de pagina en geef hier de code in, dan krijg je toegang tot deze cursus. Veel leer en kijk plezier.

Leonard Smit

De Prestatieformule

Auteur boek: Maak Moeilijke Dingen Makkelijk in business en golf.