Heeft u ook al jaren tijd verloren met trainingen die niet effectief zijn?

Heeft u ook al jaren tijd verloren met trainingen die niet effectief zijn?

Geplaatst in: Prestatie Blog | 0

 

Om het maximale leereffect te halen in business en sport is het van groot belang dat je weet wat je moet trainen. Maar waarschijnlijk is het nog belangrijker dat je weet hoe je dit moet trainen. Om jezelf een vaardigheid aan te leren, moet je voldoende uren oefenen. Maar wat als je deze tijd nog effectiever kan invullen?

Op golf.nl stond enige tijd gelden een artikel dat veel is gelezen en verspreid over het internet. Het originele artikel is geschreven door Sam Weinman, redacteur voor het Amerikaanse blad Golf Digest.

In het artikel met de in het Nederlands vertaalde titel: “U heeft al jaren verkeerd geoefend” geeft hij aan dat de wijze waarop de meeste mensen trainen niet goed is.

Kijken we op de drivingrange, dan zien we veel golfers oefenen, waarbij ze bal na bal met dezelfde club wegslaan. Soms wisselen ze wel van clubs, maar er wordt toch meestal gedurende lange tijd met dezelfde club geoefend en op dezelfde technische aanpassingen gelet.

Ook ik heb mij in mijn tijd als amateur golfer ‘schuldig’ gemaakt aan deze oefenmethode. Vooral tijdens de opleiding tot golfprofessional stond ik soms meer dan een uur met één club op één doel te oefenen. De vraag is nu: Heb ik daar mijn tijd verspeeld aan oefenen zonder een doel te bereiken?

Door op deze wijze te oefenen heb ik mijn swing wel veel constanter gemaakt en uiteindelijk ook de speeleis van Hcp. 3, die staat voor het behalen van het diploma A-professional, behaald.

Maar het had misschien nog veel beter kunnen zijn!

 

Wat is de theorie die dit eventueel zou kunnen onderbouwen?

Als je kijkt naar het leren van een golfswing of het golfspel, dan valt dit onder het leren van vaardigheden (skills). Over het aanleren van vaardigheden zijn vele onderzoeken gepubliceerd, waarbij in dit artikel ook wordt verwezen onder andere verwezen naar een onderzoek onder honkballers.

Als je dit onderzoek zou vertalen naar golf, dan zou het onderzoek er ongeveer zo hebben uitgezien:

Groep 1 oefent slagen met de ijzer zeven. Na enige tijd deze te hebben herhaald gaan ze dan oefenen met bijvoorbeeld de houten 5. Mogelijk dat ze ook nog een derde slag oefenen met bijvoorbeeld de pitching wedge en daarmee zijn ze klaar.

Deze groep oefent dan in blokken waarbij 1 techniek wordt getraind. Hierom noemen we dit ‘bloktraining’

 Blok training

 

3-5 min. 3-5 min. 3-5 min. 3-5 min. 3-5 min. 3-5 min. 3-5 min. 3-5 min. 3-5 min.
IJzer 7 IJzer 7 IJzer 7 Hout 5 Hout 5 Hout 5 Pitch Pitch Pitch

 

Groep 2 oefent op een andere manier. Deze gebruikt dezelfde clubs, maar dan in een iets andere volgorde. Eerst oefenen ze enkele ballen met de ijzer zeven, daarna enkele ballen met de houten 5 en vervolgens enkele ballen met de pitching wedge. Deze serie slagen, wordt dan nog drie tot vier keer doorgenomen. Dus worden er weer enkele ballen geslagen met de ijzer 7, enkele ballen met de houten 5 en enkele ballen met de pitching wedge.

Op deze wijze oefenen noemen we dan ‘overlappende training’. Dit omdat de drie vaardigheden elkaar als het ware overlappen en zorgen voor afwisseling en het steeds opnieuw moeten instellen op de nieuwe club.

Beide groepen oefenen een gelijk aantal slagen en ook gedurende dezelfde tijd.

Overlappende training

3-5 min. 3-5 min. 3-5 min. 3-5 min. 3-5 min. 3-5 min. 3-5 min. 3-5 min. 3-5 min.
IJzer 7 Hout 5 Pitch IJzer 7 Hout 5 Pitch IJzer 7 Hout 5 Pitch

 

Het resultaat van dit onderzoek bij honkballers leidde tot de volgende conclusie:

Groep 1 had na twaalf trainingen 25 procent vooruitgang geboekt en Groep 2 had zelfs 57 procent progressie gemaakt.
De conclusie naar aanleiding van dit onderzoek zou dus eigenlijk moeten zijn:

We hebben jaren goed geoefend, maar met het toepassen van deze kennis, zouden we mogelijk twee keer sneller en/of betere resultaten hebben behaald als we meer op met afwisseling hadden geoefend.

Naar aanleiding van dit artikel ben ik nog verder gaan zoeken naar andere onderzoeken die op eenzelfde wijze zijn gehouden en deze hebben vergelijkbare resultaten geproduceerd.

Bij één van de onderzoeken werden kinderen gevraagd om te oefenen met het gooien van een pittenzakje (is een zakje gevuld met pitten of bonen) naar een doel. Groep 1 oefenende met een doel op een vast afstand. Groep 2 oefenende met doelen op twee verschillende afstanden. Daarna werden de resultaten gemeten op de afstand waarop groep 1 had geoefend. Het opmerkelijke was dat groep 2 toch beter scoorde op deze test.

Dus ook hier wordt duidelijk gemaakt dat variatie tijdens de training leidt tot betere resultaten. 

Hoe kunt u dan beter oefenen?

Het belangrijkste leermoment uit deze onderzoeken is, dat we tijdens de training in ieder geval moeten variëren. Het variëren tijdens de golftraining zou er dan als volgt kunnen uitzien:

Drivingrange:

Warming-up met korte slagen (5 minuten)

 1. Pitchen naar doel op 50 tot 60 meter (3-5 minuten)
 2. Fullswing met ijzer 7 (3-5 minuten)
 3. Fullswing met houten 5 (3-5 minuten)
 4. Herhalen pitchen naar doel op 50 tot 60 meter

(3-5 minuten)

 1. herhalen full swing met ijzer 7 (3-5 minuten)
 2. herhalen full swing houten 5 (3-5 minuten)
 3. nogmaals herhalen van de vorige 3 slagen.

Bij het putten zou zo een training er als volgt uit kunnen zien:

 1. 3-5 minuten putten op drie doelen (op 3,4 en 5 meter)
 2. 3-5 minuten putten naar doelen op (10,15 en 20 meter)
 3. 3-5 minuten putten op 1, 1 ½ en 2 meter naar de hole.
 4. Herhaal a.
 5. Herhaal b.
 6. Herhaal c.
 7. Herhaal de serie nogmaals.

Vooral bij het putten ben ik ook een groot voorstander van het spelen van meerdere holes met slechts één bal. Hierbij spelen we elke keer de bal tot in de hole, voordat we een nieuwe hole starten. Hiermee is er ook veel variatie en oefenen we heel dichtbij de situatie in de baan.

Willen we echter een bepaald onderdeel van het putten verbeteren, dan is het mogelijk beter om volgens het eerste schema te oefenen. Bent u in het seizoen, vlak voor een wedstrijd, dan is deze laatste manier van trainen mogelijk nog effectiever.

Misverstanden met betrekking tot de overlap trainingsmethode:

 • Overlap training is meer dan variëren van clubs.

Door te wisselen van clubs en doelen kunnen we al meer effect halen uit de training. Daarnaast zou je ook verschillende onderdelen van de techniek kunnen afwisselen en deze laten overlappen in de training. Mogelijk dat je eerst alleen aandacht aan de grip besteed. Dit hou je dan ook weer 3-5 minuten vol. Vervolgens let je 3-5 minuten allen maar op de backswing en als derde besteed je de meeste aandacht op de juiste eindstand. Ook nu herhaal je deze serie van drie onderdelen enkele malen en haal je nog meer uit je trainingen.

 • Spelen op de baan is geen vervanging voor deze vorm van trainen.

Het spelen van de baan geeft natuurlijk ook veel variatie, maar omdat we meer aan het lopen zijn dan dat we ballen slaan, is het mogelijk minder effectief. Willen we deze methode toepassen op de baan, dan zou het beter zijn om vanaf dezelfde plek meerdere ballen te slaan. Dan verder te lopen en weer meerdere ballen vanaf de volgende plek te spelen.

Nu is dit vaak lastig om te doen, omdat we hiermee mogelijk de andere gebruikers van de baan ophouden.

 • Het leereffect is sneller, maar niet direct.

Door op deze wijze te werken, lijkt het soms of het effect van de oefensessie niet zichtbaar is. Slaan we gedurende langere tijd steeds dezelfde ballen, dan lijkt het vaak dat we tijdens het trainen direct beter zijn geworden. Dit is echter vaak schijn. Het levert wel resultaat op, maar op lange termijn is het effect van de overlappende methode groter, maar mogelijk niet direct zichtbaar.

Wat zeker blijkt uit deze onderzoeken is dat er kansen liggen in het beter gebruik maken van de tijd die we beschikbaar hebben voor het oefenen. Het succes van het Zweedse golfprogramma van de laatste jaren is gedeeltelijk ook toe te schrijven aan deze trainingsprincipes, die daar al enkele jaren worden toegepast.

Ondanks dat we niet allemaal het doel hebben om tourspeler te worden, wordt de tijd die u tot uw beschikking heeft voor het oefenen in ieder geval veel beter benut.

Naast deze ‘nieuwe’ methode zijn er meer en meer verbeterde leertechnieken die ervoor kunnen zorgen dat de gemiddelde golfer in korte tijd betere progressie boekt en dus snel beter gaat golfen.

Mede door het onderzoeken van deze nieuwe methodes, heb ik dit jaar de lessen verder aangepast, zodat deze alle technieken bevatten die gebruik maken van deze nieuw verworven kennis. Hierdoor zullen de golfers die volgens dit principe oefenen, betere resultaten behalen.

 

Mogelijk dat jij vanuit je bedrijf ook training geeft of volgt. Wil je weten hoe je dit principe kan toepassen op jouw training, dan kan ik je hierbij helpen.

Dus wil je meer leren in dezelfde tijd of je opleidingstijd halveren, neem dan contact met mij op.

 

Leonard Smit
De Prestatieformule

 

Laat een Reactie Achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.